Rasti “Toka 2”, dy zyrtarët e AKP-së thonë se kur kishin kuptuar për aktgjykimin, ishin jashtë afatit ligjor për parashtrim të ankesës

unnamed-file-287

rasti-“toka-2”,-dy-zyrtaret-e-akp-se-thone-se-kur-kishin-kuptuar-per-aktgjykimin,-ishin-jashte-afatit-ligjor-per-parashtrim-te-ankeses

rasti-“toka-2”,-dy-zyrtaret-e-akp-se-thone-se-kur-kishin-kuptuar-per-aktgjykimin,-ishin-jashte-afatit-ligjor-per-parashtrim-te-ankeses

Të mërkurën, në Gjykatën Themelore në Prishtinë, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), Besim Asllani dhe Arben Hasi në cilësi të dëshmitarëve kanë thënë se pas vënies në dijeni për aktgjykimin me numër C.nr.724/09, kishin qenë jashtë çdo afati ligjor për parashtrim të ankesës.

Në këtë rast, të akuzuarit Nexharije Hoti, Mehmet Prishtina, Dukagjin Emërllahu dhe Avni Maxhuni, po akuzohen për “Krim të organizuar”, “Nxjerrje të kundërligjshme të vendimeve gjyqësore”, “Keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar”, “Falsifikim i dokumentit zyrtar”, “Shpëlarje e parasë” dhe vepra të tjera.

Kurse, ndaj të akuzuarve Reshat Fetahu dhe Gani Ademi, ka arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale ndaj tyre për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

Fillimisht seanca ka vazhduar me dëgjimin e dëshmitarit Asllani, i cili kishte filluar të dëgjohet në seancën e kaluar të mbajtur më 10 maj 2023.

Ai ka thënë se pasi që e kishin kuptuar për aktgjykimin me numër C.nr.724/09, zyrtarët më me përvojë, Departamenti Ligjor si dhe menaxhmenti i AKP-së, ka ndërmarrë veprime nëpër institucionet kompetente si prokurori, gjykatë dhe polici.

Sipas tij, kishte kaluar çdo afat i mundshëm për përdorim të mjeteve të zakonshme siç është ankesa, andaj kishin përdorur mjetet e jashtëzakonshme, si kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, kërkesa për prokurorinë e të tjera.

Lidhur me epilogun e procedurës disiplinore brenda AKP-së ndaj Serpil Aliut, dëshmitari ka thënë se nuk ka njohuri për këtë çështje, por nga ajo ditë e njëjta nuk punon në këtë institucion.

Pas tij u dëgjua dëshmitari Arben Hasi, i cili ka thënë se punon në AKP, në cilësi të zyrtarit të lartë ligjor, kurse gjatë viteve 2010-2011, si zyrtar ligjor.

I njëjti ka thënë se kolegu i tij Ilir Loci, i cili ishte i ngarkuar me përfaqësim në lëndën në fjalë, i kishte shkuar në zyrë, me ç’rast kishte diskutuar se është vështirë dhe sfiduese për të.

I njëjti mes të tjerash ka thënë se kanë kërkuar që lënda të kaloj në Dhomën e Posaçme, Gjykatën Supreme, mirëpo nga të njëjtit ishte pretenduar se nuk mund të tërhiqet lënda nga Gjykata Komunale, pasi që kishte një aktgjykim të formës së prerë.

Sipas tij, si AKP nuk ishin në dijeni dhe nuk kishin pranuar asnjëherë aktgjykimin në fjalë, për faktin se çdo dokument që pranohet e ka datën dhe numrin e protokollit, ku sipas tij ky aktgjykim nuk ishte futur në protokoll asnjëherë në AKP.

Ai ka theksuar se nuk kanë mundur të parashtrojnë ankesë, pa e pranuar aktgjykimin.

Dëshmitari Hasi tha se ndaj zyrtares së administratës në AKP, Serpil Aliu kishin filluar procedurat disiplinore, për shkak pretendimeve të shkeljeve apo mospërmbushjeve të detyrave të përshkruara në kontratë, e të cilat ndërlidheshin direkt me aktgjykimin në fjalë.

Duke shtuar se kopja e këtij aktgjykimi ka qarkulluar, por që asnjëherë nuk e kishte parë aktgjykimin origjinal.

Ai ka potencuar se kur ishin ra në dijeni nga Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme, veçse kishin ikur të gjitha afatet për ushtrimin e mjetit juridik.

Në lidhje me rastin, dëshmitari Hasi ka thënë se brenda dhomës posaçme kishin marrë disa veprime procedurale, duke u munduar ta argumentonin se nuk e kishin pranuar aktgjykimin dhe se nuk kishte të bënte me lëshim të afatit.

Dëshmitari Hasi ka shtuar se i kishin bërë propozim prokurorisë për inicimin e procedurës për mbrojtje të ligjshmërisë.

Sipas tij, ankesa e tyre ishte shpallur e pasafatshme dhe se duke e ditur se vendimet e dhomës së posaçme janë të paankimuar ishin të kufizuar në ndërmarrjen e veprimeve.

Në këtë seancë është dëgjuar edhe dëshmitari Ramiz Veliu, i cili mes të tjerash ka thënë se me Mirasd Jetullahun ishin marrë vesh për tokën dhe çmimin e saj, ku sipas tij Jetullahu i kishte thënë se ishte i autorizuar dhe se nuk do të ketë problem.

Ai tha se e kishte blerë pak më tepër se 4 ari e diçka, ku një ari ka qenë 7 mijë euro, që i kishte kushtuar rreth 30 mijë euro. Sipas tij, pagesën e kishte kryer me procedurë të rregullt përmes bankës.

Ndërkaq, i njëjti tha se kishte kuptuar për problemet lidhur me këtë pronë kur pjesëtarët e policisë e kishin kontrolluar shtëpinë e tij, me ç’rast i ishin sekuestruar dokumentet e parcelës, megjithatë një kopje e tyre i ishte kthyer.

Seanca e radhës në këtë çështje penale pritet të mbahet nesër, më 19 korrik 2023.

Ndryshe, ky rast fillimisht ishte gjykuar nga gjykatësi i krimeve të rënda, Beqir Kalludra, mirëpo me avancimin e tij në Gjykatën e Apelit, lënda nga 3 shkurti 2021 kishte kaluar tek gjykatësi Kushtrim Shyti, i cili nuk ka mbajtur asnjë seancë në këtë rast

Kurse, më 11 tetor 2021, kjo lëndë ka kaluar në Departamentin Special tek gjykatësja Shadije Gërguri, sipas vendimit të marrë nga kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë për ngarkimin e këtij departamenti edhe me lëndë të Krimeve të Rënda.

Ndërsa, gjykatësja Gërguri, menjëherë pas pranimit të shkresave të lëndës dhe shqyrtimit të tyre, duke vepruar sipas detyrës zyrtare më 8 nëntor 2021 ka marrë aktvendim për hudhje të aktakuzës dhe pushim të procedurës penale ndaj të akuzuarve Fetahu dhe Ademi, për shkak se në gusht të këtij viti kishte arritur parashkrimi absolut i ndjekjes penale.

Ndërkaq, pasi që gjykatësja Gërguri gjendet në pushim mjekësor, kjo lëndë ka kaluar tek gjykatësi Vesel Ismaili.

Ndryshe, në këtë rast fillimisht të akuzuar kishin qenë 24 persona, por Gjykata Themelore në Prishtinë, në shtator të vitit 2018, kishte hudhur poshtë aktakuzën për 17 nga ta.

Të gjithë të pandehurit, po akuzoheshin për blerjen e 36 hektarë tokë të Komunës së Prishtinës dhe Graçanicës, të privatizuara me çmime shumë më të ulëta, se sa çmimi real i tregut.

Duke vendosur lidhur me kundërshtimet e mbrojtjes së të akuzuarve, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Beqir Kalludra, kishte hudhur aktakuzën ndaj të akuzuarve për shpëlarje të parave, Arton Vila, Bejtush Zhugolli, Dalip Brahimi, Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi, Albion Mulaku, Lirim Zeka, Agim Jerlia, Gëzim Rama, Basri Beka, Enver Bajrami, Gani Ferizi, Fehmi Ferizi, Bislim Bajrami, Bajram Gashani dhe Shaip Krasniqi.

Ndërsa, ai kishte aprovuar pjesën e aktakuzës ndaj të akuzuarve tjerë në këtë rast, Nexharije Hoti, Mehmet Prishtina, Dukagjin Emërllahu, Reshat Fetahu, Gani Ademi, Avni Maxhuni dhe tani të ndjerës, Sh.M.

Gjykata e Apelit më 29 tetor 2018 kishte vërtetuar aktvendimin e themelores sa i përket të akuzuarve për shpëlarje parash, si dhe të akuzuarve, Prishtina, Emërllahu, Maxhuni dhe Sh.M.

Kurse, ajo kishte kthyer në rivendosje lëndën sa i përket të akuzuarve Ademi, Hoti dhe Fetahu.

Pas kthimit të rastit në rivendosje, në shqyrtimin e dytë prokurorja speciale, Merita Bina-Rugova, kishte bërë ricilësimin e veprës penale ndaj të akuzuarve Hoti, Fetahu dhe Ademi të akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare në shpërdorimit të pozitës zyrtare nga neni 339, paragrafi 3 i Kodit të Përkohshëm Penal.

Mirëpo, gjykata e shkallës së parë, më 29 maj 2019 sërish i ka refuzuar si të pabazuara kundërshtimet e provave dhe kërkesën për hudhje të aktakuzës të paraqitura nga mbrojtësit e të akuzuarve Hoti, Fetahu dhe Ademi.

Ky vendim i Themelores, më 27 qershor ishte vërtetuar edhe nga Apeli duke i refuzuar si të pabazuara ankesat e mbrojtjes.

Gjithashtu, Apeli kishte pranuar pretendimet e shkallës së parë se tre të akuzuarit duhet të akuzoheshin për veprën penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422 të KPRK-së pasi që ishte më i favorshëm, dhe jo si “Shpërdorim i detyrës zyrtare apo autorizimit” nga neni 339 par.3 të ish-KPK-së, ashtu siç e kishte ricilësuar prokuroria.

Kjo aktakuzë ishte ngritur më 3 mars të vitit 2017, nga prokurori i EULEX-it, Danilo Ciccarelli, ndërsa më pas kjo lëndë i ishte bartur prokurorit vendas nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës.

Mehmet Prishtina, Dukagjin Emerllahu e Nexharije Hoti e Avni Maxhuni, akuzohen për veprën penale “krim i organizuar”. Ata akuzohen se nga fillimi i vitit 2009 e deri në tetor të vitit 2014, në territorin e Kosovës, më qëllim të përfitimit të dobisë pasurore, kanë kryer krime të rënda si pjesë e një grupi kriminal të strukturuar.

Prokuroria pretendon se Mehmet Prishtina ka qenë organizator, mbikëqyrës dhe menaxher i aktiviteteve të grupit kriminal të organizuar të përbërë nga Prishtina, Nexharije Hoti dhe Avni Maxhuni. Hoti e Maxhuni, sipas prokurorisë, dyshohet se i kanë menaxhuar aktivitetet kriminale të këtij grupi duke u dhënë udhëzime pjesëtarëve tjerë të këtij grupi.

Ata akuzohen edhe për veprën penale “falsifikimi i dokumenteve zyrtare”, “shpëlarja e parave në vazhdimësi”, ndërsa bashkë me Emërllahun akuzohen edhe për veprat penale “ndihma në kryerjen e veprës penale të nxjerrjes së kundërligjshme të vendimeve gjyqësore të paligjshme”, “ndihma në kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare”, “grabitja” dhe “shpëlarja e parave në vazhdimësi”.

Hoti akuzohet për krim të organizuar të ndërlidhur me veprat penale të nxjerrjes së kundërligjshme të vendimeve gjyqësore dhe shpërdorimit të detyrës zyrtare në vazhdimësi.

Nexharije Hoti akuzohet se si gjyqtare e Gjykatës Komunale të Prishtinës, e caktuar në çështjen civile nr.724/2009, për të drejtat pronësore mbi ngastrat shoqërore, ka gjykuar lëndën në dobi të Dukagjin Emërllahut, i cili ka bashkëpunuar me Mehmet Prishtinën dhe me dashje që t’i shkaktojë dëm buxhetit të Republikës së Kosovës, ka nxjerrë vendim të paligjshëm me të cilin ka aprovuar padinë e Emërllahut për të drejtat pronësore të mbi 45 ngastrave me një sipërfaqe prej 36.45 hektarë, që kanë qenë në posedim të të paditurave KBI “Kosova Export”, dhe zyra rajonale e Asgjësisë Kosovare të Privatizimit.

Për veprën penale të shpërdorimit të detyrës zyrtare në vazhdimësi, akuzoheshin edhe Reshat Fetahu, Gani Ademi, për veprën penale “shpëlarja e parave në vazhdimësi”, akuzoheshin Avni Maxhuni, Sh.M, Jeton Govori, Xhabir Kajtazi, Isak Ademi, Bislim Bajrami, Albion Mulaku, Gëzim Rama, Agim Jerlija.

Për “Shpëlarje të parave”, akuzoheshin Basri Beka, Bajram Gashani, Arton Vila, Bejtullah Zhugolli, Dalip Brahimi, Dalip Brahimi, Lirim Zeka dhe Shaqip Krasniqi.

Ndryshe, lidhur me këtë rast në vitin 2016 është mbajtur mundësia hetuese e veçantë, ndaj gjithsej 51 të dyshuarve lidhur me këto dallavere, ndër ta edhe ndaj ish-deputetit të PDK-së, Azem Syla.

Pas këtij hetimi, prokurori i EULEX-it, kishte ngritur dy aktakuza, njëra e njohur tani si rasti “Toka”, në të cilën akuzohet Azem Syla dhe të tjerët, kurse në tjetrën akuzoheshin 24 persona, që njihej si rasti “Toka 2”, raporton BetimiperDrejtesi.