Ndërpritet seanca ndaj Enver Sekiraqës, kjo është arsyeja

unnamed-file-4520

nderpritet-seanca-ndaj-enver-sekiraqes,-kjo-eshte-arsyeja

nderpritet-seanca-ndaj-enver-sekiraqes,-kjo-eshte-arsyeja

Për shkak se prokurori special Burim Çerkini, i cili zëvendësoi prokuroren e çështjes Merita Bina-Rugova, nuk ishte i gatshëm të bëjë elaborimin e provave materiale, është ndërprerë seanca e së mërkurës ndaj Enver Sekiraqës, i cili po akuzohet për nxitje në vrasjen e Triumf Rizës.

Në fillim të seancës, prokurori Çerkini tha se pasi që është për herë të parë në këtë shqyrtim gjyqësor, ku është duke e zëvendësuar prokuroren e rastit Merita Bina-Rugova, e cila është e ngarkuar me këtë çështje, duke u bazuar nga procesverbali i seancës së kaluar, Prokuroria Speciale e ka marrë për obligim t’i listojë provat materiale, e që do të ishin të dobishme për këtë shqyrtim gjyqësor, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Tutje, prokurori Çerkini ka thënë se e posedon një listim të bërë nga prokuroja e rastit Bina-Rugova, dhe si Prokurori Speciale konsiderojnë se këto prova materiale të cilat janë të listuara në këtë listë, janë të dobishme për sqarimin e kësaj çështjeje penale në tërësi.

Sipas tij është një listë tepër e gjatë, e cila është nxjerrë nga provat e aktakuzës, ndërsa e njëjta nga ana e gjykatës iu dorëzua mbrojtjes.

Kryetari i trupit gjykues, Agim Kuçi tha se njëra nga seancat gjyqësore të mëhershme me kërkesë të prokurores Bina-Rugova, është shtyrë me arsyetimin se e njëjta duhet të përgatitet për elaborimin e secilës provë materiale se çka vërtetohet me atë provë.

Në pyetjen e gjykatësit Kuçi drejtuar prokurorit se a është i gatshëm të bëjë elaborimin e secilës provë materiale, prokurori Çerkini e mohoi këtë gjë, me arsyetimin se sot kishte marrë nga prokuroja e rastit këtë listë të provave materiale dhe sigurisht nuk janë të gatshëm që të elaborojnë secilën provë një nga një.

Ai tha se kjo është bërë me qëllim që edhe pala mbrojtëse të njoftohet me provat e prezantuara nga Prokuroria Speciale dhe pasi është seancë e rigjykimit, kuptohet fakti që është trupi i ri gjykues dhe sipas tij, nëse për palën mbrojtëse janë të njohura të gjitha këto prova të listuar dhe do të bëhej kalimi i tyre pa elaborim, atëherë do të ishin të gatshëm të kalojnë në fazën tjetër të procedurës.

Prokuroi ka sqaruar se në bazë të njohurive të tij, këto prova të listuara janë vetëm provat e propozuara në aktakuzë.

Për këtë, mbrojtësja e të akuzuarit Sekiraqa, avokatja Kosovare Kelmendi deklaroi se është mëse e nevojshme kjo listë e prezantuar të mos shkojë për t’u administruar pa u elaboruar një nga një secila provë në këtë listë se çfarë do të vërtetojë në raport me objektin e aktakuzës.

Tutje, tha se vëren se prokurorja ka listuar edhe dosje të disa çështjeve tjera penale, për të cilat e njëjta ka menduar se janë administruar si prova, e që në fakt nuk janë administruar asnjëherë por që prokurori i EULEXI-it me rastin e përpilimit të aktakuzës i përmend apo i elaboron në aktakuzë, për të fuqizuar motivin e të akuzuarit në këtë çështje penale.

Prandaj, e njëjta ka thënë se për një vendim të drejtë, është e domosdoshme që të elaborohet secila provë e listuar dhe të ketë edhe mundësinë e kundërshtimit nga mbrojtja.

Tutje, avokatja Kelmendi rikujtoi sugjerimin e Gjykatës së Apelit për dytën herë me radhë të ushtrohet kujdes i veçantë ndaj dy provave materiale, e që janë provat e siguruara në bastisjen e lokalit “Sekiraqa” dhe hartografi të disa numrave telefonik të nxjerra në vitin 2016.

Avokatja Kelmendi në fund tha se pajtohet plotësisht me prokurorin Çerkini që nuk është në gjendje të elaborojë provat e prezantuara, e sidomos këto dy të lartcekura që janë vërejte e Gjykatës së Apelit.

Fjalët e të mbrojturës së tij, avokates Kelmendi, i ka përkrahur në tërësi i akuzuari Sekiraqa.

Më pas, gjykatësi Kuçi tha se pasi që edhe arsyeja për shtyrjen e mëhershme të shqyrtimit gjyqësor ka qenë me kërkesë të prokurores speciale Bina-Rugova me qëllim të përgatitjes për elaborimin e provave materiale, e pasi që prokurori special i ri në këtë rast nuk është në gjendje të bëjë elaborimin e të njëjtave, pas marrjes së mendimit të avokates mbrojtëse dhe të të akuzuarit lidhur me këtë çështjem trupi gjykues konstaton se nuk ka kushte për vazhdimin e mëtejmë të këtij shqyrtimi gjyqësor dhe mori aktvendim me të cilin ndërpritet shqyrtimi i sotëm gjyqësor.

Seanca e radhës u caktua për 29 shtator 2023.

Ndryshe, në këtë seancë, u konsideruan të lexuara deklaratat e disa dëshmitarëve.