Ministria e Drejtësisë: Udhëzohen përmbaruesit privat të zhbllokojnë llogaritë e bllokuara për prindërit që pranojnë para për libra

unnamed-file-1446

ministria-e-drejtesise:-udhezohen-permbaruesit-privat-te-zhbllokojne-llogarite-e-bllokuara-per-prinderit-qe-pranojne-para-per-libra

ministria-e-drejtesise:-udhezohen-permbaruesit-privat-te-zhbllokojne-llogarite-e-bllokuara-per-prinderit-qe-pranojne-para-per-libra

Minstria e Drejtësisë ka publikuar udhëzuesin për Odën e Përpbrarurese Privat të Kosovës, më të cilin udhëzohen përmbruesit privat të “zvbllokojnë llogaritë e bllokuara të debitorëve pridër të nxënësve përfitues nga platforma e lansuar nga MASHTI për subvencionimin e teksteve shkollore”.

Më tej, MD-ja ka thënë se ka dy udhëzues nuk synon ta ceonë pavarësine ligjore dhe profesionale të përmbaruesve privat.

“Udhëzohen zyrat e përmbaruesve privat që në pajtim me situatën faktive, të shqyrtojnë mundësitë për lehësimin e pagesave nga llogaritë e bllokuara të debitorëve prindër të nxënësve përfitues nga platforma e lansuar nga MASHTI për subvencionimin e teksteve shkollore (përmes zhbllokimit të përkohshëm të llogarive të bllokuara të debitorëve në rastet kur të njëtit pranojnë mjete financiare subvencionuese të destinuara për blerjen e teksteve shkollore dhe matrialeve të tjera mësimore me qëllim të tërheqjes së këtyre mjeteve deri në vlerën e destinuar për këtë qëllim)”.