Ministri Murati u lëvdua për rritje të buxhetit komunal/ Asociacioni i Komunave: Rrite përqindjen