Këtu mund të aplikoni për 70 eurot e regjistrimit të fëmijëve në çerdhe

unnamed-file-20

ketu-mund-te-aplikoni-per-70-eurot-e-regjistrimit-te-femijeve-ne-cerdhe

ketu-mund-te-aplikoni-per-70-eurot-e-regjistrimit-te-femijeve-ne-cerdhe

Komuna e Prishtinës ka hapur sot thirrjen për subvencionim të familjeve të Prishtinës për regjistrimin e fëmijëve në çerdhe private.

Në një konferencë për media të premten, drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prishtinës, Besianë Musmurati tha se subvencionimi do të bëhet në vlerë 70 euro për familjet me të ardhura nën 500 euro.

“Arsyeja pse e kemi thirrur këtë konferencë është për të ndarë me ju lajmin e mirë se kemi hapur thirrje për subvencionimin me nga 70 euro të familjeve të Prishtinës që t’i regjistrojnë fëmijët në çerdhe private”, tha Musmurati

Komuna ka publikuar thirrjen për aplikim. Atë mund ta gjeni në uebsajtin zyrtar të komunës.

Aplikimi bëhet përmes shkarkimit të formularit dhe plotësimit të tij. Pastaj, atë duhet ta dërgoni në Qendrën për Shërbim me Qytetarë në sportelin nr. 5, në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës.

Në këtë vegëz mund të mësoni kriteret për subvencionim dhe të shkarkoni formularin e aplikimit: LINK

Kriteret:

– Kjo thirrje për subvencionim vlenë vetëm për familjet të cilat të hyrat i kanë nën 500 Euro dhe këtë e dëshmojnë me dokumentet e kërkuara më poshtë;

– Fëmijët e prindërve që janë të regjistruar dhe që regjistrohen në institucionet parashkollore private të Komunës së Prishtinës mund të aplikojnë në këtë thirrje publike;

– Në institucionet parashkollore private mund të regjistrohen fëmijët prej moshës 9 muaj deri në 6 vjeç dhe subvencionimi bëhet për këtë periudhë kohore;

– Llogaritja e moshës së fëmijëve për subvencionim nuk bëhet duke marrë parasysh datën e regjistrimit, por datën e fillimit të shërbimit, përkatësisht duke marrë parasysh datën 1 Tetor;

– Një familje mund të aplikojë për subvencionim për më shumë se një fëmijë;

– Nëse Komisioni i pranimit të fëmijëve gjatë shqyrtimit të aplikacioneve për subvencionim konstaton se ka dy e më shumë fëmijë me pikë të barabarta, atëherë duhet praktikuar shortin, i cili bëhet në prani të prindërve të fëmijëve;

– Shuma e dedikuar për të zbatuar subvencionimin është 100,000.000 (njëqind mijë) Euro dhe do të mbulojë subvencionimin e 120 fëmijëve për këtë thirrje;

– Subvencionimi i fëmijëve në IP bëhet në bazë të numrit më të madh të pikëve totale që merr një kandidat bazuar në kriteret e specifikuara në tabelën e mëposhtme:

Nr.Kategoria
1Fëmijët bonjakë pa të dy prindërit100
2Fëmijët bonjakë pa njërin prind nëse prindi kujdestar është i punësuar90
3Fëmijët bonjakë pa njërin prind nëse prindi kujdestar është i papunësuar80
4Fëmijët me nevoja të veçanta80
5Fëmijët e prindërve të divorcuar nëse prindi kujdestar është i punësuar60
6Fëmijët e prindërve të divorcuar nëse prindi kujdestar është i papunësuar30
7Fëmijët e invalidëve të luftës së UÇK-së50
8Fëmijët e veteranëve të luftës së UÇK-së50

– Të gjitha statuset e të gjitha kategorive të përfshira në tabelën e mësipërme duhet të dëshmohen me dokumente valide të lëshuara nga institucionet relevante;

– Prindërit që kualifikohen për të marrë subvencionimin detyrohen që çdo muaj të sjellin në Drejtorinë e Arsimit faturën për pagesë mujore të IP-së private. Në të kundërtën, Komuna nuk do të mund të bëjë subvencionimin për muajin pasues;

– Pagesat nga Komuna për prindërit do të bëhen nga data 1 deri me datën 5 të çdo muaji.