Gjykata Komerciale vendos në favor të Klan Kosovës, shtyhet ekzekutimi i vendimeve

unnamed-file-378

Gjykata vendos në favor të Klan Kosovës, shtyhet ekzekutimi i vendimeve.

Gjykata Komerciale ka aprovuar padinë e Klan Kosovës për ta shtyrë ekzektuimin e vendimeve që ia suspendojnë licensën e biznesit.

Në Aktvendimin e publikuar sot nga Gjykata Komerciale thuhet se “APROVOHET si e bazuar kërkesa e paditësit Klan Kosova Sh.p.k., për shtyrjen e ekzekutimit të vendimeve”.

Ndërkaq është shtyrë vendimi i Komisionit të Ankesave të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, i cili hodhi poshtë ankesën e Klan Kosovës për pezullimin e licencës së biznesit.

“SHTYHET ekzekutimi i Vendimit nr. 4566/01 i datës 28.07.2023 i nxjerrë nga Komisioni për Shqyrtimin e Ankesave për Regjistrimin e Bizneseve dhe Vendimit nr. 309/11 i datës 14.06.2023 i nxjerrë nga Drejtorja e Përgjithshme e Agjencisë për Regjistrin e Bizneseve në Kosovë, derisa Gjykata të vendos me vendim përfundimtar gjyqësor përkitazi me padinë e paditësi”.